Dąbrowskie Skarby

Zamek w Dąbrowie

Dąbrowskie Skarby

Zamek w Dąbrowie

Zamek w Dąbrowie wzniósł w XVII wieku Joachim von Mettich-Tschetschau, przdstwiciel jednego z najzamożniejszych śląskich rodów. Do jego budowy przystąpiono 7 lipca 1615 r. Dwa lata później stała już renesansowa, trzyskrzydłowa rezydencja, wzniesiona z czerwonej cegły na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Przez kolejne wieki poddawano go wielokrotnie przebudowom. Ostatecznie w latach 1894-1897, ogromnym wysiłkiem finansowym, nadano mu obecny neorensansowy kształt.

Charakterystyczną cechą pałacu są jego kręcone kominy, stanowiące rzadkość nawet w europie. Jest on otoczonym murem z bramą wjazdową od strony południowo zachodniej. W części północno wschodniej zlokalizowany jest park, w którym wyróżnia się wschodnia oś widokowa. Zamkowe mury pamiętają wielu właścicieli w swej wielowiekowej historii, w tym również książęcą rodzinę Hochbergów, których posiadłości rozciągały się od Książa po Pszczynę.

W dniu dzisiejszym właścicielem zamku jest Uniwersytet Opolski, który ma w planach zaadoptowanie obiektu na Centrum Biznesowe. Zamek w Dąbrowie jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 152/551. Jego powierzchnia zabudowy wynosi 1 788m2, a powierzchnia użytkowa to 3 572,86m2. 

Dąbrowskie Skarby

Zamek w Dąbrowie na starych widokówkach:

Dąbrowskie Skarby

Zamek w Dąbrowie obecnie (na zewnątrz):

Dąbrowskie Skarby

Zamek w Dąbrowie obecnie (wewnątrz):

Dąbrowskie Skarby

Pozostałe zamki, dwory i pałace...